HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

sandeepani  

Ydm fokakE wehg kï uu weh;a ÿkafka fifkyila &wehso wehg;a fndre lf,a kqU weh;a ;j tl .eyeKshla'oiqkaf.a ìß|f.a me;=u@
ckm%sh kÆ oiqka ksYdka ishÈú kid .ekSug .;a ;SrKh nqoaêu;a tlla fkdjk nj Ôú;hl jákdlu okak ljqreka jqj;a úYajdi lrk fohla'kuq;a fï fjoaÈ ta ish,a, isÿj yudrhs'wo oiqka .ek l;d lrk fndfyda fofkl=g ál
ojila hoaÈ oiqkaj;a wu;l fj,d hhs'kuq;a todg;a oiqkaf.a uj iy Tyqf.a wdor”h ìß| ;rï fï f,dalfha ÿla fjk fjk ljqrej;au fkdisáù'oiqkaf.a ìß| Tyqg fldhs ;rï wdorh l,do lshk foa ryila fkfjhs'fï fjoaÈ weh ;ukaf.a ieñhd wysñùfï fõokdj ord.; fkdyelsj bkafka ta ;rug weh Tyqg wdorh l, ksihs'wef.a is;=ú,s wkqidrfhka ksujqkq meÈ fm,la fï Èkj, iudc udOHfha ießirkjd'ljqreka úiska fyda ks¾udKh lrk ,o fuu meÈ fm, wef.a is;=ú,s ukdj lshdmdù'

 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter