HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Russel Arnold  

ri,a wd¾fkda,aâ fyg b|ka ueÉ tfla úia;r lshkafk isxyf,ka fukak fya;=j

myq.sh ld,fha ,xldfõ l%slÜ jeá,d ;snqfKa' ta ksid mdlsia;dkh tlal ;sfhk ;rÛdj,sfha úldYk whs;sh .kak lsisu udOH wdh;khla bÈßm;a jqfka kE'
yenehs ,xldfõ l%slÜ fma%laIlhka fjkqfjka ish; rEmjdyskS ks, úldYk whs;sh ,nd .;a;d' yenehs ks, .=jka úÿ,s úldYhka ljqrej;a ,nd .;af; kE' ta ksid fgiaÜ ;r.dj,sh .=jka úÿ,sfhka wykak ,xldfõ l%slÜ Y%djlhkag neß jqkd' ta ksid ish; wdfh;a Tjqka fjkqfjka ta j.lSu ndr .;a;d'


fyg b|ka tlaÈk ;r. 5 iy úiaihs úiai ;r. 3 u Tng 98'2 ka iy 98'4 ka ish; FM j,ska wykak mq¿jka' wnqvdìfha b|ka iÔùj mkaÿfjka mkaÿj f.k tkak m%ùK l%slÜ úia;r úpdrlhska 4 fofkla iQodkñka bkakjd' úfYaI;ajh ;uhs ri,a wd¾fkda,aâ m<fjks j;djg isxy,ska l%slÜ úia;r úpdrh f.k tkak iQodkñka bkakjd' ta jf.au cd;Hka;r l%slÜ úia;r úpdrl frdaIdka wfíisxy iy m%ùK l%slÜ úia;r úpdrl nkaÿ, iuka j;=f¾.u iu.ska yß; fmf¾rd iQodkñka bkakjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter