HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

 ‘pkaÈud,a" fyar;a’ miaig hoa§ ‘Èuq;a" È,arejka’ bÈßhug meñfKhs'' kj;u fgiaÜ fYa%Ks.; lsÍï fukak
miq.shod ksudjqKq mdlsia;dkq Y‍%S ,xld fgiaÜ ;r.dj,sfhka miq whS'iS'iS C%slÜ wdh;kh úiska kj;u fgiaÜ fY%aKs.; lsÍï ksl=;a fldg ;sfnkjd

fojk ;r.fha m<uq bksfua úYsIag bksula C%Svd l, wdrïNl ms;slre Èuq;a lreKdr;ako ia:dk 09la bÈßhg
meñfKñka 17jk ia:dkhg m;aj we;s w;r ksfrdaIka Èlaje,a, ia:dk 2la bÈßhg meñfKñka ish fgiaÜ Èúfha by<u ms;slrK ia:dkh ,nd.ksñka ms;slre ,ehsia;=fja 39jk ia:dkh ysñlrf.k we;'

fua w;r Y‍%s ,xld fgiag kdhl ÈfkaIa pkaÈud,a tla ia:dkhla miqmig hñka ms;slre ,ehsia;=fja 21jk ia:dkh ysñlrf.kwe;s w;r ms;slre ,ehsia;=fja 27jk ia:dkfha isá l=i,a fukaäia ia:dk 07la msgqmig hñka 34jk ia:dkh ysñlrf.k we;'fua w;r mkaÿfjka oialï oelajq ä,arejka fmfrard ia:dk ;=klska^ 23& bÈßhg meñK we;s w;r fgiaÜ ;=kabßhõ C%Svlhskaf.a ,eia;=fja ia:dk 03la bÈßhg meñfKñka 08 jeks ia:dkh ysñlrf.k we;

Y‍%S ,xld lKavdhfua m<uq ;r.fha ch.‍%yKfha kshuqjd jq  rx.k fyar;a  fgiaÜ mkaÿhjkakkaf.a ,ehsia;=fja tla ia:dkhla miqmig hñka 05jk ia:dkh ysñlrf.k we;s w;r fgiaÜ ;=kabßhõ ,ehsia;=fja 10jk ia:dkfhau ;jÿrg;a q§ isáhs

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter