HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

virat kohli and anushka sharma  

flda,sf.a fmïj;sh ,xldfõ l%Svlfhl=g leu;s fjhs

Tn Tn .ek ys;kafka fldfyduo@

uu ys;kafka uu yßu ifõ§ flfkla lsh,d'

wehs wfkla wh ixfõ§ keye lsh,o lshfka'

keye'uu ixfõ§ jõf.au yq.la ikaiqka flfkla lsh,hs
lsõfõ'

m%shxld"§msld jf.a hd¿fjd .ek Tn fudkjo ys;kafka@

m%shxld kï f.dvla fyd|hs'úysÆhs't;a §msld yeufoau iSßhia .kakjd'

Tng ;ju úfYaI ljqrefjla keye lsh,uo lshkafka'

Tõ'ug tfyx úfYaI ljqre;a keye'uu ;ju ;kslv flfkla't;fldg fï m;a;rj, ;sfhkafka úrdÜ fld,hs"Tnhs w;r iïnkao;djhla ;sfhkjd lsh,d'@

keye 'tfyu fohla keye'úrdÜ uf.a hdÆfjla ú;rhs'l;dny lrkjd'peÜ lrkjd'tÉprhs'úfYaI iïnkaohla keye'

t;a uq¿ bkaÈhdju lshkjd úrdÜ flda,s Tng úfYaIhs lsh,d'

úrdÜ flda,s ug ú;rla fkfõ''uq¿ bkaÈhdju úfYaIhs''bkaÈhdj úrdÜg wdofrhs'

tfykï wehs m;a;r j, Tn fokakd .ek tfyu foaj,a hkafka@yenehs uu;a lshkjd Thd, fokakd fyd|gu .e,fmk ,iaik fcdavqjla lsh,d'

tfyu lshmq tlg kï f.dvla ia;=;ahs't;a wfka ukaod'

ta lshkafka fld,sf.a u;lh ljodj;a wu;l fj,d hkjg leu;s keye'

keye keye'tfyu ys;kafka keye'Thd yshg uj l%slÜ ;r.h mdjd fokafkla lrkak jf.afka yokafka'

woyi fudllao úrdÜ flda,s .ek lsh,hs weyqfõ''

wdfka ukao 'uu fld*s tl fndkjd''

uu wt;a wykakï uq¿ bkaÈhdju lS¾;shla ;sfhkafka oeka Tfí wf;a lsõfjd;a uu yßo'

 

Thd Th jfyka Tfrda wyk m%Yakj,g W;a;r fokak ug f;afrkafka keye'yenehs i,auka"wó¾"wflaIa'wNsfIala jf.a yefudau jev lrkafka bkaÈhdfõ ls¾;sh fjkqfjka'

ùr;a lshkafka bkaÈhdjg lS¾;shla w;alr fokafkla fkdfõo@

Tõ tl we;a;'Tyq uq¿ bkaÈhdju ls¾;sh w;alr fokafkla ;ud'ta jf.au ,xldfõ l%slÜ l%Svlfhla jk È,aYdkago uu yqÛla leu;shs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter