HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Lahiru Thirimanne  

  wfka ;d;af;a" wmsj od,d hkak tmd ” lshoa§ ;sßudkak iy iqrx. ,laud,a orejkaf.ka fjkajqk ixfõ§ wjia:dj

Y%S ,xld lKavdhu mlsia:dk ;r.dj,shg iyNd.S fjkak  Bfha wrdìh n,d msg;a jqkd' fï pkaÈf.a ks;H kdhl;ajfhka Y%S ,xldj iyNd.S fjk m<uq úfoia fgiaÜ ;rÛdj,sh' ta jf.au Y%S ,xldj iyNd.S fjk
m<uq Èjd rd;%S fgiaÜ ;r.h;a fï ixpdrfh§ meje;afjkjd' Bfha Y%S ,xldj fï .ukg msg;a jqfka Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha ;snqkq wd.ñl j;dj;a j,ska miafihs'tu wjia:djg Y%S ,xld l%Svlhskaf.a mjq,a j, wh;a weú;a ysáhd' b;ska wd.ñl j;dj;a j,ska miafi l%Svlhska ;ukaf.a ìß|f.ka orejf.ka iuq wrka wEb¾fmd¾Ü hkak nihg f.dvfjk wjia:dj fndfydu ixfõ§ tlla jqkd' ta nj fï wjia:dj wdjrKh lrñka ysgmq leurd ldp j,;a igyka jqkd' Wm kdhl ;sßudkak jf.au fõ. mkaÿ hjk iqrx. ,laud,a ;ukaf.a orejkaf.ka iuq.;a; ixfõ§ wjia:dj ;uhs fï PdhdrEm j, ;sfhkafka' msáh ueoÈ rg fjkqfjka isxyfhda jf.a l%Svd lrk fï l%Svlhska ;ukaf.a orejkag wdor”h ;d;a;dflfkla nj;a fï PdhdrEm olsoaÈ Tng ysf;hs'


 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter