HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip Chat with Tina Shanel  

tajg .shdu tlaflda lsia lrkak ke;a;ka wv ksrej;a fjkak lshkjd" ñhqisla ùäfhda j, fjk foa .ek àkd fy<slrhs

àkd Yfk,a lshkafka ,xldfõ ysÜ tfla bkak fudâ,a flfklafk' ñhqisla ùäfhdaj,;a f.dvla ysÜ fjÉp thd wdmyq isxÿj, r.mdkafka kE lsh,d ;uhs wdrxÑ fjkafka' ta w;r;=r ñhqisla ùäfhda äfrlag¾ia,f.a f.aï
.ek l;d jqKd'

b;sx àkd ldf,lg miafia @

fyd¢ka bkakjd' Ñ;%mg ;=klg l;d l<d'follg leue;a; ÿkakd'

tfyu leue;a; fokak n,k foajÆ;a we;s @


fyd| wOHla‍Iljrfhla kï" fyd| pß;hla kï leu;s fjkjd'

uq,skau r.mdmq *s,aï tl;a <. <. tkjÆ fkao @

Tõ" m%ikak fld<Uf.a whshd wOHIKh lrk “foaÿkq wdldfia” Tlaf;daïn¾ udifha tkjd' uu;a" pq,laIs;a m%ikak whshg;a" rx. whshg;a fvdk,aâ whshg;a ia;+;sjka; fjkjd'

àkd *s,aï tl tkak;a l,ska ñhqisla ùäfhda keje;a;=fõ wehs@


uu ys;=jd oeka tajdj, r.mEjd we;s lsh,d' ljqreyß weú;a thd,f.a jefâ f.dvod.kak wmsj .kakjd'

 


b;sx la‍fIa;%h .ek l,lsß,o @

wo yok ñhqisla ùäfhdaj,ska wfma kug le<,la fjkjd'

le<e,a lrk wOHla‍Iljre fïl ys;,u lrkjo @

Tõ' ial%smaÜ tllaj;a wf;a ke;sj ta f.d,af,da l;d lrkjd' .shdg miafia thd,d lshmq foaj,a kE' tlaflda lsia lrk iSka tlla' ke;a;kï wv ksrej;a fldgila lrkak lshkjd'

ta lshkafka ;;a;afõ nrm;,hs fkao @

Th jf.a jev lrmqjyu .Ekq <ufhlag lidohlaj;a ne|.kak neß fjkjd' wo ñhqisla ùäfhdaj, rÛmdk tl *Ekaia,d jeä lr.kak flfklag kï fyd|hs'

àkdg *Ekaia,d f.dvla bkakjo @

ug f.dvla bkafka msßñ *Ekaia,d' fl,af,la fl,af,lag leu;s fjkafka ljoo @

*Ekaia,f.ka lror tfyu fj,d keoao @


uu jeämqr t*a'î peÜ lrkafka kE' fndahs f*%kaâ tajd n,d.kakjd'fndahs f*%kaâ Thdf.a jev f.dvod.kak Wojq lrkj;a we;s @

uu uf.a jev lr .kakjd' th;a fydh,d n,kafka ke;sj fkfjhs'

oeka ksrEmk me;af;a fjk jev wvqhs fkao @

tal we;a;' uu;a ljo;a wdid fudâ,aj,g' wÆ;ska wdmq wh t;ek ke;s lr,d'

Th w;f¾ àkd wÆ;a kegqulg ierfikjd lsh,d wdrxÑ @

uu ljo;a kegqï l<d' <.§u wÆ;a fIda tllska tkjd' ta jf.au m%shka; whshf.a jefvka miafia ug f.dvla ;ekaj, fodrj,a wefrhs'

Social workers from the Dubai Hospital have helped 167 patients with financial difficulties, in line with the Year of Giving initiative that was declared by President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and with the directives of Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Kafa Al Matri, Head of Social Services Department at Dubai Hospital, said that 167 patients received help in June and July this year and that the department coordinated with various charities to wave off the medical bills of these patients.
Al Matri said that 50 percent of the cases were for cancer treatment, with 40 percent pertaining to kidney and renal cases, while the remaining ten percent entailed other ailments.
The department coordinated with the DHA’s Mussadah committee, Dar Al Ber Society, the Emirates Red Crescent, and other institutions.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter