HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


ux., W;aij whs;uhla f,i
f;dú,a hflla weú;a (Video)fï ld,fha ux., W;aij ixúOdkh lrk wh lemS fmfkk fjkialï j,g wdid lr;s" fï iu. m<jkafka miq.shod mej;s ux., W;aijhl isÿjQ isÿùuls' ukd, hqj<
ishÆ pdß;% wjidkfha wiqkaf.k isák wjia:dfõ ux., iNdj l=,au;a lsÍfï whs;uhla f,i  iyNd.SjQfha f;dú,a hflls' ukd, hqj< wd;=rhka njg m;a lrf.k
tu hlaIhd

úúO l;d iNdj bÈßfha f.kyer mE w;r <uhs lShla yokak bkakjdo wd§ f,i m%isoaêfha m%Yak úpdrKhl ksr; jQfha hqj<g we;eï ;ekl ,Êcdjo u;= lrñks'
bksÿ fkdkej;=k hlaIhd iNdfõ tla tla wh wiqka f.k isá ia:dk j,g f.dia úúO foa lshd isáfha iskd hkakgh'
tu wmQre ux., whs;uh my; ùäfhdafjka oelafõ'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter