HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

menaka  


yhsfõ tfla vdkaia ùäfhdaj oeïfu
ud¾lÜ tl yod.kak & fïkld


miq.shod wêfõ.S ud¾.fha kegqula kgñka jdykhla meoùu ksid wêlrKfha§ ovhlg kshujQ
ksrEmsld fïkld uOqjka;s ;ud th lf<a udlÜ tl
yod.ekSug nj;a th fyd| jevla nj;a olajñka i;s wka; mqj;am;lg fufia lshd ;sfí'

vdkaiska ùäfhda tlla‌ wka;¾cd,hg oeïfï vdkaiska jev wvqyskaodo@

ùäfhda tl oeïfï jevwvq yskaod fkfuhs' uf.a yelshdjka fmkajkak oeïfï' tal oeka g%fkaâ tlla‌' uf.a ge,kaÜ‌ tl fmkajkak ;uhs ta jf.a fohla‌ lf<a' yenehs uu ys;mq ke;súÈyg m%;spdr ,enqKd'
uf.a lsisu m%pdrhla‌ ke;sj ;uhs ta foh isoaOjqfKa'

 

fï jf.a ùäfhda odkafka ud¾lÜ‌ tl yod.kak lsh,d iuyre lshkjd@

wksjd¾hfhkau' fudlo wms idudkH ñksia‌iq fkfuhs' ñksia‌iq w;r bkak wh' tfla jeoaola‌ keye' wksl wms ud¾lÜ‌ tl yod.kak ta jf.a fyd| fohla‌ lf<d;a fyd|hs lsh,hs uu ys;kafka'

fïkld;a ud¾lÜ‌ yod.kak fï jf.a jev lrkjd @

wksjd¾hfhkau' ta jf.a ie,iqï ;sfhkak tmdhE'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter