HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

danuka  

idrx. Wud,s m%Yafkg udj .eú,d & ux okafk;a kE & okql


idrx. Wud,s fmï m<ys,õjg ueÈjqK fg,s k¿ okql È,aIdka .=jka úÿ,s kd,sldjla isÿ l< úuiSul§ fufia lshd ;sfí'
‘miq.sh ojiaj, Wud,sf.;a idrx.f.a;a Ôú; w;rg ;=kajekafkla jqKd lsh,d
ñksiaiqu ta .ek l;d l<d' ñksiaiqu ug we.s,a, Èla l<d' uu okafka kE wehs tfyu lf<a lsh,d' ñksiaiqu oeka ta .ek l;d lrkafk;a kE'

ug f;afrkafka kE fudloao ta jqfKa lsh,d' ta fokakf.a m%Yakhlg ud;a .dj,d ;snqKd' taf.d,af,du oeka udj whska lr,d' lááhla tl;=fj,d l;d
yeÿjd' ta lÜáhu ta l;dj wjika l<d' tÉprhs'
 Wud,s ,xldjg wdj fj,dfõ Wud,sj uqK.eiqkf;a kE''' uu tfyu uqK.eyqfKa kE' wehs tfyu uu uqK.efykafka' ta iïudk Wf<,lgj;a uu .sfha kE'
idrx. tlal ug tfyu ;ry fjkak wms w;f¾ uql=;a jqfKa keyefka' lÜáh Tlafldu ys;ska yodf.k tfyu l;d yeÿjg ug lrkak fohla kE' udj;a t;kg wod< lrf.k ta fokak;a tlalu uf.a lsisu ;ryla kE' wehs wms tfyu ;ry fjkafka fkao@‘


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter