HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Saranga  


mqoa.,sl foa rdcldßfhÈ
wod< kE

&Wud,s l< foa .ek idrx.f.a ms<s;=r


miq.shod rhs.ï iïudk Wf<f,a fõÈldfõ we;sjQ isÿùu .ek .=jka úÿ,s kd,sldjla fhduq l< mekhlg idrx. Èidfialr ms<s;=re § we;af;a fufiah'
“thd yer ks¾foaY jqKq fjk ks,shla Th iïudkh .;a;d kï uu wykafka thd,f.ka Th m%Yak áluhs' uu lf<a uf.a rdcldßh' thd thdg ´k foa lsõjd' iïudk rd;%sh ojfia ta isÿùfuka miqj l,d lafIa;%fha m%ùKhska fndfyda fofkla ug l;d l<d' ta wh lsõfõ lshkak ´k foa fkfuhs lsõfõ wkjYH fohla lsh,d'

Tjqka uu l< foa w.h l<d' ug ta .ek lshkak ;sfhkafka uu ljodj;a riaidjhs mqoa.,sl fohs mg,jd .kafka keye lsh,d ;uhs'
isÿ ùu .ek ug ÿlla keye' iuyr úg wehg;a miqj ysf;kak we;s ta m%ldY lf<a wmrdfoa lsh,d' ta fudfyd; mqoa.,sl foaj,a m%ldY lr.kak ;ekla fkfuhs'
weh miqj ug l;d lf<a keye'“

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter