HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Saranga - Umali Raigam Incident  

‘ukfï l=udß lÜáhu wekaÿjd‘
Wud,sf.a m%;swdorh yuqfõ
idrx. ^&& fk.áõBfha rhs.ï fg,s iïudk fõÈldfõ§ l, t<s ÿgq idrx. Wud,s fmï ixjdofha w. fldgi ;rula ye.qï nr úh' Wud,s idrx. we,a¨ uhsl%f*dakh bÈßfha rgg lshQ

‘b;ska yq.la i;=gqhs Thd fï uhsla tl fufyu w,a,ka bkak tl .ek''‘
‘rx.kh ksid ug ,eìÉp m<fjks iïudkh Thd''‘
‘ys;aj, flda nka wdof¾''' ys;aj, flda nka wdof¾'''‘ jpk j,ska idrx. .ek ;ju;a
wdofrka isák njg b.s l< w;r m%isoaO fõÈldfõ fkdoekqk .dKg isá idrx. wo WoEikskau f*ia nqla Tiafia thg m%;spdr olajd we;'

Tyq mjid we;af;a
‘l=udrhhs" jeoaohs" msh rc;=uhs''' wka;sug rg jeisfhdhs Tlafldu wka|mq wfma ld,fha ukfï l=ußh fõÈldjg iem;ajQ j.hs'''‘
hkqfjks'
ta my; mßÈh'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter