HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

prince udaya priyantha passed away  

m%skaia Woh m%shka; iuq.kS


ckm%sh .dhk Ys,amS m%skaia Woh m%shka; wo WoEik fld<U fm!oa.,sl frday,l§ wNdjm%dma; jQfhah'
ñhhk úg ta uy;d 47 yeúßÈ úfha miq úh'

óg udi .Kkdjl isg frda.d;=rj l,a .; l< m%skaiaf.a m%;sldr fjkqfjka l,d YS,amSka rislhska tlaù úúO wruqo,a ialsÍfï lghq;=o Tyqg blauka iqjh m;d fndaêmQcd we;=¿ mskalïo isÿ lr ;snqKs'

fmïj;=ka iskdfia" fjr< fldkl ys| n,d ys¢kafkñ" i|f¾Kq jEfykd fï iS; rd;%sfha"
lú lshkak jrï fokak iriaj;S foaù" fudaÿ fj,d mdhdúo f.dïuka ? i| we;=¿ ckm%sh .S; ila .dhkd l< m%skaia 1990 oYlfha u;=jQ ckm%sh .S; ffY,shl mqfrda.dñhd úh' isxy, .S leiÜ mg m%lgj mej;s hq.fha jeäu wf,ú jd¾;d ;enQ .dhlfhls'
wjika lghq;= miqj oekqï fokq ,efí'
m%skaia .ehQ .S tl;=jla my;ska


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter