HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

MP Dinesh Gunawardena suspended from Parliamentary activities  

 uka;%S ÈfkaIa .=Kj¾Okg
md¾,sfïka;=j i;shla ;ykï
(ùäfhda)


uka;%S ÈfkaIa .=Kj¾Okf.a md¾,sfïka;= lghq;= i;shlg w;aysgqùug md¾,sfïka;=fõ§ ;SrKh ù ;sfí'

md¾,sfïka;= iNd .efí wK fkd;ld l%shd l< taldnoaO úmlaI uka;%S ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;dg
i;shl ld,hla md¾,sfïka;=j ;ykï lsÍfï fhdackdj jeä Pkao 63lska iïu; úh' ta wkqj iNd kdhl ,laIuka lsßwe,a, uy;df.a fhdackdjla wkqj i;shl ld,hla ÈfkaIa .=Kj¾Ok uka;%Sjrhdg md¾,sfïka;=j ;ykï flßKs'

fhdackdjg mlaIj Pkao 85la o úmlaIj Pkao 22la o ysñjQ w;r uka;%Sjre 114 fokl= Pkaoh wjia:dfõ iNd .efí fkdisáhy' ck;d úuqla;s fmruqfKa uka;%Sjre ;sfokd Pkaoh §fuka je<lS isáhy' Pkao úuiSfuka wk;=rej l:dkdhlg wdpdr lr ÈfkaIa .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd iNdfjka msgj .sh w;r taldnoaO úmlaIfha uka;%Sjre o bka wk;=rej iNd .efnka bj;aj .shy'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter