HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Singer Deepal Silva passes away  


“ta rfÜ ñksiaiq ;kslr fl<skafk msiaiq“ .ehQ
§md,a is,ajd ioygu iuq.kSckm%sh m%yik k¿fjl= iy .dhlfhl= jQ §md,a is,ajd wo WoEik rd.u frdayf,a§ wNdjm%dma; úh'
“taa rfÜ ñksiaiq ;kslr fl,skafka msiaiq" uÿrejkag tkak lshuq
u,a meKs fndkak"wo fkdlr l;d bkafka
fudlo lshd“ jeks ckm%sh .S; ksido m%lg jQ Tyq ksyd,a is,ajd uy;df.a wNdjfhka miq fõÈldfõ ckm%sh idckaÜ k,a, ;ïì pß;hg mK fmjQ k¿jdh'

1967 fkdjeïn¾ 20 jeks Èk Wmka Tyq 1990 oYlfha§ Wmydid;aul rx.kh werUQ  w;r uE; ld,h ;=<
m%ix. fõÈldjg Tyq ke;sju neß pß;hla úh' b;d fláld,hla ;=< W;aikakjQ frda. ;;ajhla ksid Tyq ñh.sh nj rd.u frdayf,a wdrxÑ wkdjrKh l<d'

Tyq ñhhk úg 50 jk úfha miq jqKd'
wjika lghq;= miqj oekqï fokq we;'Tyq .ehQ .S;hla my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter