HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda Speaks About Ranjan Issue  


rcfha ks,OdÍkag wmydi lrk
rkacka u¾úkag wka;hs
& uyskao lshhs


miq.shod ks'weu;s rkacka rdukdhl Èjq,msáh m%dfoaYSh f,alï ;=ñhg neK jeÿK isoaêh fï jkúg ÿrÈ. f.dia ;sfí'fï .ek
ckm;sf.a wjOdkho fhduqj we;s w;r
isoaêhg ueÈjQ fofokd

ckm;s ukaÈrhg le|jd uqK.iajd fíreï lsÍug hk wdrxÑhlao jd¾;dfõ'
fï w;rjdrfha leianEfõ úydria:dkhl mej;s W;aijhlg tlafjñka ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI udOH wu;d ta .ek fï wdldrhg m%ldY lr ;sfí'
‘rkackaf.a wmydi lsÍug iïmQ¾K úfrdaOh m< lrkjd' m%dfoaYSh f,alï, ux ys;ka kE ksyvj b£ lsh,d' rcfha fiajlhkag tfyu wmydi lrkak lsisu foaYmd,k{fhl=g lsisu whs;shla kE' fuhd u¾úka is,ajg wka;hsfk n,k fldg‘


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter