HIRU FM LIVE



HIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Wimal Weerawansa Parliament Voting  


md¾,sfïka;=fõ úu,af.a ku wඬ.yoa§
‘jHd'''>%d'''''' jHd'''>%d‘ Wiq¿ úiq¿ me;sf¾



Bfha 18 md¾,sfïka;= iNd iaùfï wh jeh fojk jr lshùfï Pkao úuiSu mj;ajk wjia:dfõ§ tla tla whf.a ku wv.yoa§ mlaIhs úreoaOhs f,i olajñka ish Pkaoh iqmqreÿ f,i m< l< w;r úu,a
ùrjxY uka;%Sjrhdf.a ku lshùu;a iu.u md¾,sfïka;=fõ ;ekska ;ekska
f>daId we;sjqKd' we;euqka uy yçka ‘jHd'''>%d'''''' jHd'''>%d‘ hhs lE.iñka Wiq¿ úiq¿ lsÍug mgka .;a;d'


fuu wjia:dfõ uka;%Sjrhd oeä wmyiq;djhg m;ajQ njo jd¾;dfõ'

md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a f>daIdj wLKavj mej;Su ksid B<Û ku wv.eiSuo tlajru wmyiqjQ w;r Bg miq l=udr fj,a.uf.a ku Tyqg weiqfka ke;s njo lshd isáfhah'

fuu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska





Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter