HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Amaradewa Funeral Day  

wdpd¾h wurfoajhkaf.a foayh u,a Yd,dfõ isg ksoyia p;=rY%h olajd
fmryeßka f.k .sh whqre (Video)

http://www.gossiplankanews.com/2016/11/video-amaradewa-funeral-perahera.html


wNdjm‍%dma; wdpd¾h wurfoajhkaf.a foayh wo WoEik 10'15 g muK fnd,a, chr;ak u,a Yd,dfõ isg fgdßkagka ksoyia p;=rY‍%h olajd wjux., r:hl kxjd fmryerlska f.k .shd'
rislhska l,d Ys,amSka foaYmd,lhska
we;=¿ úYd, msßila tu wjia:djg tlaj isáhd wurfoajhkaf.a ìßh foayh miqmi .uka l< fudag¾ r:fha .uka lrkq olakg ,enqKs'ckudOH weu;sjrhdo fmryef¾ .shd'
rEmjdyskS ixia:dj wdikakfha§ ckm;s ffu;‍%smd, isßfiak yd C%Svd weu;s ohdisß chfialr foayh .;a jdykhg mqIafmdaydr oelajQ w;r wk;=rej t;eka isg ksoyia p;=rY‍%h olajdu ckm;sjrhd;a foayh iu. .uka l<d'
fyg iji 3'30 olajd fuu ia:dkfha foayh ;ekam;a lr wjika lghq;= fu;ek§u isÿ lrkakg kshñ;h'
^uOHu rd;%sfha;a foayhg f.!rj olajkakg wjia:dj ysñfõ&

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter