HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Kaveesha (Pics & Video)  

ñhhkak Èk lsysmhlg l,ska lùId l< wjidk msxlu & chdrEm


 fï Èkj, furg iudc cd, we;=¿ wka;¾cd,fha fndfyda fihska l;dnyg ,lajkafka óg Èk lsysmhlg fmr ßh wk;=rla fya;=fldg f.k Èúfhka iuq.;a lùId
wfhaIdkS rx.k Ys,ams‚h ms<sn|j hs'

wef.a úfhdaj;a iu. fuu ßh wk;=r .ek;a weh ms<sn|j;a úúOdldrfha oE iudc cd, ;=< m<jkakg mgka f.k ;sfnkjd'

flfia fj;;a lùId wd.u oyug ,eÈ ixfõ§ is;la ;snQ ;re‚hla njg hs wef.a ióm;u ys;j;=ka m%ldY lrkafka'

fï w;r lùId ñhhdug Èk lsysmhlg l,ska weh úiska isÿ l< fndaêmQcd msxlul PdhdrEm o fïjk úg wef.a ys;ñ;=rka úiska wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd'

fuu fndaêmQcd msxlu mj;ajd we;af;a fkdfnda Èklg by; § ieurE wef.a WmkaÈkh fjkqfjka'

tu PdhdrEm my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter