HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahindananda  

uyskaodkkaof. mq;d î, ;sfhkafk weu;s ohdf. mdáhl§


miq.shod îu;aj ßh meoùfï fpdaokd hgf;a uyskaodkkao wÆ;a.uf.a mq;a lKsIal wÆ;a.uf.a
kqf.af.dv m%foaYfha§ fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;snqks'
fï jkúg jd¾;djkafka Tyq tÈk rd;%S iyNd.S j we;af;a ohd .uf.a wud;Hjrhdf.a idohlg njhs' thg
iyNd.sù meñfKñka isáh§ Tyq îu;aj jdykh ta w;g fï w;g yrjñka wmÍlaIdldÍ f,i Odjkh lr ;sfí'fmd,sia w;awvx.=jg m;a Tyq miqj fmd,sia wem u; uqod yer we;af;a o ohd .uf.a wud;Hjrhdg iïnkaO wfhl= meñ”fuka wk;=rejhs'
fï jkúg uyskaodkkao wÆ;a.uf.a weu;sjrhd rlaIs; nkaOkd.drfha isà'
óá ál Èklg fmr md¾,sfïka;= uka;%S flfy<sh rUqlaje,a,f.a mq;a rñ;a rUqlaje,a,o îu;ska ßh mojd wk;=rla isÿ lr.;a w;r Tyq tod fndkakg f.dia ;snqfka fld,aÆ msáfha rd;%S iudc Yd,djlghs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter