HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hirunika Speaks about Verdict in Bharatha Lakshman case (Video)  


Hirunika Premachandra;SrKh .ek i;=gq fjkafk kE
&ysreKsld wඬñka lshhsish mshd urd oeuQ mia fofkl=g urK oඬqju mkjñka wo fYa%IaGdêlrKfha§ ,ndÿka ;Skaÿj iïnkaOfhka ta fjkqfjka lemù
fjfyiqk md¾,sfïka;= uka;%Sks ysreksld fma‍%upkao% ;Skaÿfjka wk;=rej udOH fj; meñKsfha yඬd je,fmñks' wkfmalaIs; f,i weh lshd isáfha ;Skaÿj .ek ;ud i;=gqfjkafka ke;s njhs' weh fufia lshd ;snqks'‘wdKavqj fjkiajqK ksid iuyrúg fï ;Skaÿj fjkia jqKd fjkak mq¿jka' w¨;a ckdêm;s;=fula fï rgg weú,a, ;sfhk ksid ;uhs wo wmsg yß ;Skaÿjla ,enqfka'
;Skaÿj .ek ug i;=gqfjkak neye fudlo yeu flkdgu iykhla ,ndÿka ke;s ksid' ;j flfkl=g lrorhla fjkj n,, i;=gqfjkak ;rï wudkqIsl kE wms'

ug wog;a f.or .sydu ;d;a;j u;la fjkj'lgyඬ wefykjd'
^weh wk;=rej lshk foa wmeyeÈ,sh' úúO foa yඬñka lshhs&
tu l;dfõ ùäfhdaj my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter