HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Piymi Hansamali's Advice About Jealousy  


ñisia hqksj¾ia ‘bßishdj’ .ek
mshqñ yxiud,sf.ka m‍%ldYhla


miq.shod mej;s újdyl rE ðK ;r.hl§ ch.‍%dyS wfmalaIsldjf.a ku lshjk úg thg úfrdaOh mdñka fõÈldfjka nei .sh ksid l:dnyg ,lajQ ksrEmsld mshqñ
yxiud,s tu rE ðK ;r.h w;r;=r§u rEm ðKshka w;r mj;sk B¾IHdj .ek
wka;¾cd, ùäfhdajlska Wmfoila ,nd§ ;sfnkjd'

weh ñisia Y‍%S ,xld ndysr biõjla f,i fld.a., mej;s ;r.fha wjika ojfia fld.a., laùka f,i lsre¿ m<ka wef.a fhfy<shl jQ ch.‍%dyS ;r.ldßhg flala tlla ms<s.kajd iqn m;d fufia lshd we;'‘b;ska úfYaIfhka lshkak  ´k ñisia hqksj¾ia meckaÜ tfla wo ,diaÜ fâ tl' wms ojia y;rla fld.a., ysáhd' f.dvla i;=áka ysáhd'fïl meckaÜ tlla jqKdg tlaflfkla tla flfklag B¾IHd lrkafk kE'
 fudlo ux ys;kafka idudkHfhka ;j flfkla ,iaiKg wekafod;a ;j;a flfkla wksjd¾hfhkau yßu fc,ia' ta;a fï rEï tfla bkak lÜáh thd thdg fohla ke;a;x gla.d,d fokjd'
wkak tal ;uhs ;sfhkak  ´k'
fudlo ,xldfj wo tal ;uhs fkao vd,sx ke;af;u'’

mshqñ yxiud,s fõÈldfjka nei.sfha fuu m‍%ldYh l< odg miq Èkhs'

 


Qatar Airways confirmed that Flight QR240 which left Thursday from Istanbul Ataturk Airport to the Hamad International Airport returned to Istanbul and landed safely after one of its engines caught fire.

In a statement on its Twitter, Qatar Airways said that all passengers disembarked from the plane as normal. The pilot followed all safety procedures, according to Qatar News Agency (QNA).

It added that the aircraft made an emergency landing at Istanbul's Ataturk airport on Thursday shortly after takeoff.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter