HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Eksath Senarathne wedding (More Pics & Video)  

weu;s rdð;f.a nd, mq;=f.a újdyh
http://www.gossiplanka.mobi/2016/08/eksath-senarathne-wedding-more-pics.html

miq.sh ld,fha l:dnyg ,lajQ wud;H rdð; fiakdr;akf.a mq;a tlai;a fiakdr;akf.a újdy W;aijh miq.sh 12 jkod fld<U ys,agka fydag,fha meje;ajqKd' ta i|yd úfYaI wdrdê;hska msßila muKla tlaj isáhd'
miq.sh ld,fha n,jhialdßhl ksjfia r|jd ;nd.kakd nj lshñka
rdð;f.a f,a,sh jk È,sks kue;s oeßúh iïnkaOfhka wef.a udmshka kS;sfhka C%shd lrkakg

W;aidy l<o miqj tu kvqj iu:hlg m;ajQfha meñKs,s md¾Yajh th b,a,d wialr.ekSfï isÿùulska miqh'
fï jkúg wehg jhi 18 iïmQ¾Kù ;sfnk w;r ta wkqj Tjqkf.a újdyh ,shdmÈxÑ lr W;aijh mj;ajkakg fhÿKd' újdy ux.,Hfhka miqj fojeks .uk idohlao mj;ajkakg fhÿK w;r tys§ rdð;f.a nd, mq;= .S;hlao .dhkd lr ;snqKd'Health minister Rajitha Senaratne son's Eksath senarathna Wedding

Health minister Rajitha Senaratne son's Eksath senarathna Wedding
Derana Miss Sri Lanka 2015 Visna Fernando has won the 2nd Runner Up title at the Top Model of World Pageant 2016, held in Bremen, Germany. Margo Cooper of Bulgaria was crowned the winner of the annual search for the best model of the world. For the first time the annual competition TOP MODEL OF THE WORLD took place in the city Bremen.  The City Municipality of Bremen is a Hanseatic city in northwestern Germany which belongs to the state Free Hanseatic City of Bremen or shortly Bremen. 25-year-old Visna Kaumini Fernando, who was crowned Derana Miss Sri Lanka for Miss Earth 2015, represented Sri Lanka at the pageant.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter