HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

HOT NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

 iqis,a yd wkqr hdmd ikaOdk" Y‍%s,ksm uy f,alï Oqrj,ska fkrmhs''

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uy f,alï Oqrfhka wkqr m%sho¾Yk hdmd
uy;d;a" tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy f,alï Oqrfhka iqis,a fma%uchka; uy;d;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska bj;a lrkq ,en we;ehs wo fld<U Èid wêlrKfha§ wkdjrKh úh'tys§ wkdjrKh jQfha" mlaI jHjia:dj wkqj tu ;SrKh f.k we;s nj h'

ta wkqj Y%S ,xld ksoyia mlaIfha jevn,k uy f,alï Oqrhg ÿñkao Èidkdhl uy;d ;a" tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha jevn,k uy f,alï Oqrhg uydpd¾h úYajd j¾Kmd, uy;d;a m;a lr we;s nj h'

tu lreKq wkdjrKh jQfha wod< ;k;=f¾ lghq;= ndOdjlska f;drj mj;ajdf.k hdug bv fokakehs b,a,d ÿñkao Èidkdhl iy úYajd j¾Kmd, hk uy;ajreka fld<U Èid wêlrKfhka b,a,Sula l< wjia:dfõ§h'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter