HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

A Gentleman Beyond The Game - Kumara Sangakkara  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ix.df.a iuq.ekSu fjkqfjka ksujqKq .S;h
wkd.;hg b;sßjkafka ix.laldr ms<sn| u;l igyka muKs


zzug ;j;a §¾> ld,hla ls‍%lÜ lS‍%vdfõ fhfokak ld,hla b;sß fj,d kE' wer;a ud ke;sj lKavdhu f.dvke.sh hq;=hs' ch.‍%yKhla fyda folla fjkqfjka ud ;jÿrg;a lKavdhfï /f`okjd kï th kjlhl=f.a wjia:dj weysÍula' ta ksid ud hkak ´kd”ZZ f,i mjid ix.d fgiaÜ msáfhka iuq.kakd ,§' wkd.;hg b;sßjkafka ix.laldr
ms<sn| u;l igyka muKs' ta u;l ieureï w;f¾ ix.laldrf.a rej úúOdldrfhka igyka fj;;a oK kudf.k isák ix.laldrf.a ms;af;ka kslafuk lj¾ v‍%hsõ myr jvd;a biau;= ù fmfkkq we;' fï ix.df.a iuq.ekSu fjkqfjka ;ekqKq .S mo ud,djhs'


 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter