HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

This Crazy Tree Grows 40 Kinds of Fruit  


 m,;=re j¾. 40 la jefjk mqÿu .i
Tn uú;hg m;a lrjk f,dfj;a ke;s .i


wo uu lshkak hk foa wy, Thd, mqÿu fõú' wms ljodj;a wid keye m,;=re j¾. 40 la tl .il jefjkjd' tfy;a fï lshkak hk foa Thd,j uú;hg m;alrkq ksielhs' iuyre ys;dú uu oek flmamhla weo ndkak hkjd lsh,' tfy;a fï lshkak hk foa we;a;hs mqÿuhs'iEï jEka tlka lshk uydpd¾hjrfhla ;uhs fï mqÿu .i ks¾udKh lr,d ;sfhkafka' Chip Grafting lshk fm!rdKsl l%ufõohlska ;uhs t;=ud fï .i ks¾udKh lf,a' fï .i ks¾udKh lsÍu f,fyis myiq lghq;a;la fkdjqk nj Tyq mjikjd' tlsfklg fjkia m,;=re j¾. 40 la iys; YdL j, wxl=r working tree f,i ye¢kafjk m%Odk YdLhg ikaê lr,d ;uhs fï úiañ; ks¾udKh lr,d ;sfhkafka' frdai iy oï meyefhka jika;fha§ u,a mqyqÈk fï wreu mqÿu .fia m,;=re j¾. 40 la .%Siau iD;=fõ§ M, orkjd' Thd,;a fï ùäfhdafjka n,kak fï mqÿu .i fudllao lsh,'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter