HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

news  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

WfmalaId ikaOdkh ksfhdackh lrñka .ïmyska 

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjßhl" ks<shljk WfmalaId iaj¾Kud,S tlai;a ckkd ksoyia ikaOdkh ksfhdackh lrñka .ïmy Èia;%slalfhka md¾,sfïka;= ue;sjrKh i|yd ;r. lsÍug kshñ;hs'
wehg fujr kdufhdackd ,ndfkdfok njg lg l;d me;sr .sh o wehg ikaOdkfha kdu fhdackd ysñ ù ;sfí'

WfmlaId iaj¾Kud,s miq.sh md¾,sfïka;= ue;sjrKfha È tlai;a cd;sl mlaIfhka .ïmy Èia;%slalhg ;r. lr md¾,sfïka;=jg msúiqKd h'

wehg 2010 ue;sjrKfha tlai;a cd;sl mlaI ukdm ,ehsia;=fõ fojeks ia:dkh ,enqKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter