HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Volga is the Girl friend of a famous actor  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fjd,a.d ckm%sh k¿fjlaf.a fmïj;shlaÆ


fjd,a.d fudlo fjkafka

ï '''' Ysj.=rekdoka uy;auhdf.a ùkq iy w.qre is;a;ï tlal jevlrkjd' ÈhKsfhda fg,s kdgHfha rE.;lsÍï bjr;a kEfka'

zzÈhKsfhdaZZ l;dfõ fjd,a.d lshkafka jdyk iSia lrk fl,a,la fkao'''@

Tõ''' Tõ''' álals lshkafka uu' uf.a fcdí tl jdyk iSia lrk tl'

tfyu iSia lrmq jdyfkal fld,af,l=;a ysáhd'Tõ'' wfka ta fld,a,j ñkaÿ,S ^Y,ks ;drld& veye .kakjd'

oeka t;fldg fjd,a.g fld,af,laj veye.kak neß jqKdo'''@

kE''' kE''' fjd,a.dj fld,af,la veye .;a;d' ta ljqo lsh,d ,nk wjqreoafo wka;sug lshkakï'

tfyu fkfjhs wmsg fmdä b.shla fokak'

thd k¿fjla' ;j kï lshkak nE'

ks<shla ùfï m%;sM,hla úÈhg fjd,a.;a tfykï k¿fjl=f.a w; .kakjd''@

wfka kE' wjqreÿ 15la ú;r ;siafia wms fyd| hd¿fjda' ug ysáfha jeämqru msßñ hdÆfjda' ta w;ßka flfkla fmïj;d njg;a m;ajqKd'

wjqreÿ 15l fma%u iïnkaOhla yx.ka ysáfha fldfyduo'''@fma%u iïnkaOhg tÉpr jhi kE' Wmßu wjqreÿ folla we;s'

oeka wehs Th ryi ;jÿrg;a yx.kafka@

yefudau lshkjd fka yex.s yex.s fmï lrkjd lsh,d' ,nk wjqreoafoa wka;sug wms t<smsgu fmï lrkakï flda' todg kï .ï yeufoau oek.kak ,efnhs'

ta lshkafka fmïj;d ljqo lsh,d lshkafku kE'''@ wvq.dfka fudkjf.a o lsh,j;a'''@

tfyu yev yqrelï lshkak nE wfka' thd jf.a k¿fjda lSmfofklau bkakjd' ta mdr ta wh lsh,;a ys;dú' oekg ux fmïj;shla' fmïj;d k¿fjla lsh,d ú;rla lshkakï' ,nk wjqreoafoa wfma újdyfha§ ;j úia;r l;d lruq'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter