HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Shiranthi Rajapaksa summoned to FCID  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Ysrka;s rdcmlaIg uQ,H wmrdO fldÜGdfig le|ùula


ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI ìßh Ysrka;s rdcmlaIg ,nk ui 01 jeksod fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh fj; le|jd ;sfnkjd' md¾,sfïka;=uka;%S kdu,a
 

rdcmlaI uy;d mjikafka ta i|yd jq oekqï§u ;x.,a, fmd,sisfha ks,OdÍka meñK Bfha Ndrÿka njhs'
isr.;j isák ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s jdia .=Kj¾Okf.a ìßh úiska l< meñKs,a,lg wkqj fuu m%Yak lsÍu isÿ lrkakg hk nj jd¾;djkjd' weh lshd ;snqfka Ysrka;s rdcmlaI t,aààBhg wh;a r;a;rka lsf,da .Kkla jxpkslj wf,ú lrkakg W;aidy l< nj;a ta .ek ;u ieñhd mÍlaIK lrkakg hk nj jegyS fjk;a jrola mgjd isr.; lrk ,o nj;ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter