HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

ruwangi's Hot Story  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


mdf¾ .sh fld,af,la rejka.sg ys; §,d

fjila ld,fha isÿjQ wu;l fkdjk w;aoelSï .ek rejx.s r;akdhl l;d lrhs

óg wjqreÿ follg ú;r l,ska fjila iufha§ ;uhs ta isoaêh jqfKa' wms f.or yefudau tod “mඬqjiakqjr .shd' ta
.syska wms wdfhu mdr Èf.a weúof.k tkjd' fikÛ msß,d mdr fome;af;a mqxÑ mqxÑ lv fma,shg ;sfhkjd' Th fj,dfõ tl mdrgu wr lfâl ysgmq ;reK msßñ <ufhla ùÿrej,ska yomq ,iaik ydÜ tlla  wrf.k uf.,.g
weú;a ug tal ÿkakd'
kd÷kk msßñ <ufhla ta jf.a fohla l<du ´k .Ekq <ufhla wmyiq;djhg m;afjkjdfka' “ug tmd” lsh,d uu t;ekska .shd' ta <uhd uf. miafika weú;a È.ska È.gu wr “ydÜ tl fokjd'” uu tmd lsh lshd bÈßhg hkjd'

ta fj,dfõ lvfma,sj, wh uy yhsfhka yskdfjkak mgka .;a;d' wr msßñ <uhg flaka;s .syska tlmdrgu uf. ll=,a fol ,.gtal ‍fmd<fõ .eyqjd' ta <uhd ta úÈhg ug yoj;la §,d ;sfhkafka jerÈ woyilska kffuhs'

thd uf. rislfhla' udj oelalu “wr rejx.s fkao uu thdg fïl fokjd” lsh,d ta <uhd lsh, ;sfhkjd” WU ´l ÿkakg thd .kakE' TÜgqhs lsh,d t;ek ysgmq wks;a msßñ <uhs lsh,d ;sfhkjd'

ta TÜgqj yskaohs ta <uhd uf. ,.g weú;a ;sfhkafka' isoaêh iïmQ¾Kfhka oelmq wlald ug tal lsjqju ug f,dl= lk.dgqjla  we;sjqKd' we;a;uhs ug tal u;lafjoaÈ;a ÿlhs'

 

 

 

 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter