HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


nd,jhialßhka ;sfofkl=f.ka iem .;a úhm;a nurd

15 yeúßÈ jhfia miq jQ nd, jhia‌ldßhka ;sfokl= ¥IKh fldg we;s yuqod fiajfhka bj;a jQ mqoa.,h;= .ïm< l=re÷j;a; m%foaYfha ;j;a wjqreÿ 15 l jhfia miqjQ
nd, jhia‌ldßhla‌ meyerf.k f.dia‌ r|jdf.k w;jr lsÍfï fpdaokdjg ,nk 27 Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i .ïm< ufyia‌;%d;a Wmq,a uy;d ksfhda. lf<ah'fufia rla‍Is; nkaOkd.dr .; jQfha y÷ka.uqj m%foaYfha mÈxÑlrefjls' fudyq .ïm< l=re÷j;a; m%foaYfhau nd, jhia‌ldßhka ;sfokl= fufia w;jrhg m;afldg we;s nj fmd,sia‌ mÍla‍IKj,ska wkdjrKh ù we;'

wjika jrg w;jrhg m;afldg we;s nd, jhia‌ldßhf.a udud flfkl= jk fudyq weh rjgdf.k r;akmqr m%foaYfha ñ;=rl=f.a ksjilg f.k f.dia‌ tys Èk 2 la‌ weh r|jdf.k isáh§ fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sìKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter