HIRU FM LIVE



HIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

news  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fld,af,da wekaá,dg jeämqrleu;s wehs fukak fya;=j 

,ska.sl C%shdldrlï ldka;d msßñ fomsßigu úkaokhla tla l,o tys jeÈu fõokajla úÈkafka ldka;djka nj okakd lrekls'kuq;a fkdokakd lrek kï tys jeä ;Dma;sh úÈkafka o ldka;djka úiskau
njhs'tho msßuqkag jvd 9.=Khlsks'



msßñkag fndfyda úg Wmßu ;Dma;shg m;aùfï jdikdj fkd,efí'ukao msßñka ye.Sï m‍%ldY lsÍug wjYH foa lsÍug fkdmelsÆk uq;a Tjqkag wjYH foa ldka;djka ,jd lrjd .ekSu fudjqkag wmyiq ksidh'

tfukau ldka;djka blaukska úodjg m;ajk w;r ikai¾.hka w;r u.§ kj;d oeóugo isÿfõ'fuhg m‍%Odk fya;=j ,ska.sl;ajhg wdOqksl;ajhhs'iu jhia"nd, fyd jir fol ;=kla jeäu,a ;rekshkaf.ka fndfyda úg ;reKhka ;Dma;shg m;a fkdjkafka fuu fy;=j ksiduhs

wkak tu ksihs ;reKhka 85]l msßila jeäysá ldka;djka tkï ,ska.sl;ajh ms,sno mßk; ldka;djka fj; jeäfhka wdl¾Ykh jkafka''



Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter