HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot Story  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

o/jka rjgf.k f.dia fudag¾ r:hla‌ ;=< §u fl< ik kreuhd


we/õj, m%foaYfha 11 yeúßÈ orejl= rjgd fudag¾ r:hlska /f.k ú;a tu r:h ;=< w;jr l< nj lshk mqoa.,hl= w;awvx.=jg .;a nj uyr.u fmd,sish mjihs' mkaksmsáh mÈxÑ iellre we/õj, ¥j mkai, wi, we;s l%Svd msáhl l%Svd lsÍug
meñfKk nj;a tys§ fuu iellre orejd yd ñ;=re ù we;s nj;a fy<súkehs fmd,sish lshhs'orejd isÿjQ ish,a, ish foudmshkag mejeiSfuka miq tu foudmshka ta .ek fmd,sishg meñ‚,s lr ;sfí' ta wkqj úu¾Yk isÿlr iellre w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish lshhs'

fuu mqoa.,hd ¥j mkai, wi, l%Svd msáfha l%Svd lsÍug meñfKk nj;a nd, jhia‌ldr orejkaj rjgd /f.k f.dia‌ w;jr lr we;ao hkak iïnkaOfhka fmd,sish úu¾Yk isÿ lr;s'

fï ms<sn|j uyr.u fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‌Il wð;a .=Kj¾Ok uy;df.a Wmfoia‌ u; <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ldka;d fmd,sia‌ fldia‌;dm,a §mdks jeäÿr mÍla‌IK mj;ajhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter