HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


.eyeKqkaf.a we. ñßlk fldia;dm,a


nia r:hl .sh ;re‚hlf.a weÕm; w;.Eug f.dia u.Skaf.a myrlEug ,laj ‍fmd,sish fj; Ndrÿka ud;‍f,a ‍fmd,sisfha ‍fmd,sia fldia;dm,a jrhl=f.a jev
;ykug ,lalr ;sfí'fufia jev;ykug ,laj we;af;a ud;‍f,a ‍fmd,sishg wkqhqla;j nqoaê wxYfha fiajh lrk ‍fmd,sia fldia;dm,ajrhl=f.ah' fjila mqka ‍fmda Èk ud;‍f,a we,aj, isg ud;‍f,a olajd Odjkh jQ nia r:hl .uka .;a ;re‚hlf.a ysß T;ma ì£ug .sh fuu ‍fmd,sia fldia;dm,ajrhdg u.Ska úiska myr§ ud;‍f,a ‍fmd,sishg Ndr§ ;sì‚'

u.Skaf.a m%ldY igyka lr .;a ‍fmd,sish isoaêhg iïnkaO fldia;dm,ajrhd .ek by< ks,OdÍka oekqj;a lr we;' ta wkqj ud;‍f,a ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ wcka; iurfldaka uy;d jydu l%shd;aul jk mßÈ ‍fmd,sia fldia;dm,ajrhdf.a jev;ykug ,lalr we;' isoaêh ms<sn| ud;‍f,a ‍fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter