HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dayasiri Jayasekara  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ohdisß k,Ska tlal lfâ .syska wU f;dark yeá (PdhdrEm)


l=reKE., Èia;%slalfha tcdm md¾,sfïka;= uka;%S k,Ska nKavdr iy jhU m<d;a iNdfõ m%Odk wud;H ohdisß chfialr hk uka;%Sjreka fofokd u
fïjkúg ìx.sßh wdikfha m%Odk mlaI fofla ixúOdhljreka f,i lghq;= lrkjd'

miq.sh ojil  l;dnyg tlajQ fï fofokdu i|yka lf<a wdikfha jeä n,h we;af;a ;ukag njhs'
t;a"ohdisß;a tcdmfha bkak wjia:dfõ § fï fokaku fyd| wU hd¿fjd't;a oeka tlsfkld mrojd ch .kak yok fï fokakd je,smekak.yuq,a, i;s fmdf<a mej;s W;aijhlg Bfha^13& iyNd.S jqfKa kï tlguhs'

fï i;s fmdf<a wU lfâg .sh mrK wU hd¿fjd fokakd wU f;darkak mgka .;af;a;a tlguhs't;a fokaku yokafka wfkla flkdg jeäh fyd| wU f.äh f;dard .kak'

ldg yïnfjhs o fyd| wU f.äh

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter