HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Piyumi Botheju Plans for Second Marriage  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

mshqñf.a fojk újdyh m,d;aiNd uka;%S tlal


fg,s kdgH ks<s mshqñ fndf;acq wef.a fojk újdyh m<d;a iNd uka;%Sjrfhl= iu. <`.Èu isÿ lrkakg hk nj jd¾;d jkjd' weh lshd iákafka wjika fudfyd; jk;=re
Tyq ljq±hs fy,s lrkakg neß njhs'  fï w;r Tyq weh
§¾> ld,hl isg okakd fmïj;l= nj;a bÈßfha§ md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrkakg woyiska isák wfhl= nj;a weh lshd isákjd'
mshqñ fndf;acq l,la l,d Ys,amS y¾I nq,;aisxy, iu. újdy jkakg iQodkñka isg udOH j,g mjd ta .ek lshd isg tlajru tu ;SrKh fjkia lr cmdkfha fjfik ,dxlslfhl= iu. újdy jqKd' kuq;a tu újdyh ialhsma j,g muKla iSudjQ iïnkaOhla njg weh miqj udOH fj; woyia olajd ±kajQ w;r újdyjQ miq mshqñ fuys isáh§ Tyq È.gu isáfha cmdkfhah'
ñka udi .Kklg miq weh Tyqg fjk;a fmïj;shl isák njg fpdaokdjlao lr
 tu újdyfhka ÈlalidojQ w;r m<d;a iNd uka;%Sjrhd iu. ydoù we;af;a bka miqh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter