HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Nayana Kumari  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Th fndre odmq ´md¥m fjí ihsÜ Èyd ux weyela wer, n,ka kE & khkd l=udß


miq.sh ld,fha ;ud iïnkaOj wka;¾cd,fha me;sreKq wdrxÑ ish,a, fndre nj fg,s ks<s khkd l=udß mqj;am;a iïuqL idlÉPdjlg tlafjñka mjid ;sfnkjd'


khkd iïnkaO lr,d fjí wvúj, foaYmd,lhska
.ek l;d me;srefka wehs@
fya;= uu okafk keye' uu kï tajf.a nd, fjí wvú Èyd weyela wr, n,kafk keye' ta jf.a
´md¥m fjkqfjka fjka lrkak uf.a Ôúf;a ld,hla keye'
ta ue;s weu;sjre rfÜ by<u md,l msßi' ta whg;a fndre l;d me;sfrkj kï uf.a .ek l:d me;sfrk tl wykak;a fohlao@'fï wdrxÑ ksid khkdg risl wdorh wvqfj,d keoao@
keye uu ys;kafk ñksiaiq yß nqoaêu;a' udkisl f,âvq lrk lshk foaj,a úYajdi lrkafka ;j;a udkisl f,fvlau ú;rhs'uf.a rislfhd ta jf.a f,âvq fkfuhs'

miq.sh ldf, fï l;d ks¾udKh jqfka wm,hla ksid fjkak neßo@
ux ys;kafk ta wm, ld,hla fkfï uf.a fyd|u ldf, lsh,hs' ug fkdñf,a mí,sisá ,enqKd'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter