HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Meet Darius the world's biggest rabbit at 4ft long!  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

tx.,ka;fha wä 4 la È. fhdaO ydfjla


tx.,ka;fha" fn%dïiaf.%da m%foaYfha Ôj;a jk 63 yeúßÈ wekSgd tâj¾â úfkdaoh ms‚i iqr;,a i;=ka we;soeä lrkakshla'
wehf.a ksjfia ye§ jefvk veßia f,dalfha oekg Ôj;=ka w;r isák
úYd,;u ydjd f,i m%lg ù ;sfí'

jhi wjqreÿ y;la muK jk veßia wä y;rla yd w.,a y;rla È. jk w;r nr rd;a;,a oy;=k yudrls'
veßiaf.a tlu mq;%hd fc*aÜ wkd.;fha lsishï Èkl ish mshdf.a jd¾;dj ì| ouk njg oekgu;a b.s lr ;sfí'
oekg jhi udi yhla jk fc*aÜ È.ska wä ;=khs w.,a wgls'
Tjqka fofokdf.a lEu îu i|yd j¾Ihlg lerÜ lsf,da 2"000la" wem,a lsf,da 700la yd f.dajd lsf,da 120la muK wjYH nj;a ta i|yd mjqï mkaoyila muK jeh jk nj;a wekSgd tâj¾â mjihs'
ksjfia isák n,a,ka we;=¿ wfkla iqr;¨ka iu. veßia yd fc*aÜ b;d ñ;=re nj;a weh jeä ÿrg;a mjid isákakSh' 

 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter