HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

තවත් ගුවන් යානයක් හදිසියේ අනතුරට ලක්වෙයි Plane Accident  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

;j;a .=jka hdkhla yÈisfha wk;=rg ,lafjhs


g¾lsIa .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkhla f.dvneiaiùug hdfïÈ yÈis wk;=rlg ,laj ;sfnkjd' wk;=ßka u.Ska lsisjl=f.;a Ôú; j,g ydkshla isÿù fkdue;s w;r" lsysmfofkl=g iq¿ ;=jd, muKla isÿj we;s njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'


g¾lsIa .=jka fiajhg wh;a
wE330 thd¾ nia j¾.fha à'tÉ'jhs 726 .=jka hdkhs fuf,i wk;=rg ,laj ;sfnkafka' wod< .=jka hdkh ;=¾lsfha isg fkamd,fha l;aukavq .=jka f;dgqm< meñ”uhs fuu .=jka hdkfha .ukdka;h ù ;snqfKa'

ta wkqj l;aukavq kqjr msúis g¾lsIa .=jka hdkh l;aukavq kqjr .=jka f;dgqm<g f.dvniajkdj;a iu.u .=jka m:fhka msg;g wod< hdkh úisù f.dia ;sfnkjd' oeä ñysÿï ;;a;ajhla uOHhfha ,siaik iq¿ Odjk m;hlg tljr hdkh fhduq lsÍu;a iuÛ fuu wk;=r isÿjkakg we;s njghs g¾lsIa .=jka fiajh fmkajd fokafka'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter