HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Modi to address SL parliament  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fudaÈg Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ l;djla mj;ajkak wjia:dj


Y%S ,xldfõ ixpdrh lsÍug kshñ; bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaÈ uy;d ,nk isl=rdod ^13od& Y%S ,xld md¾,sfïka;=j weu;Sug kshñ;h'  tys§ miajre 2'30 isg Tyq ish l;dj mj;ajkq we;' bka wk;=rej Y%S ,xld w.%dud;H rks,a úl%uisxy" úmlaI
kdhl ksu,a isßmd,o is,ajd uy;ajreka ish l;d mj;ajkq we;'
bka miq Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ iure fmdf;a ish w;aik ;eîug yd l:dkdhl pu,a rdcmlaI uy;d úiska mj;ajk f;a meka ix.%yhgo fudaÈ w.%dud;Hjrhd iyNd.S ùug kshñ;h'

ish Y%S ,xld ixpdrh ;=< hdmk m%foaYfha o ta uy;d ixpdrhl ksr;ùug kshñ;h' ta w;r jdrfha Tyq wkqrdOmqrfha yd ukakdru m%foaYj,go .uka lsÍug kshñ;h'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter