HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda Rajapaksa  

ossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

‘kshñ; fõ,djg rdcldßhg jd¾;d lrñ’ l,dlre chf>daId ueo uyskao lshhs''


kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d yuqùu i|yd l,dlrejka 300l muK msßila meñKs issáhy' Tjqka ish¿ fokd b,a,d isáfha rg Èfkka
Èk wia:djr jk nj;a jyd foaYmd,khg meñK  fírd.kakd nj;ah'tys§ uyskao rdcmla‍I uy;d wi, mqjrejl i|yka lr ;snQ ‘kshñ; fõ,djg rdcldßh jd¾;d lrkak’ hk jelsh fjkia lr fufia lSfõh' ‘kshñ; fõ,djg rdcldßhg jd¾;d lrñ’ l,dlrefjda ish,a, uy yçka w;afmd,ika foñka chf>daid ke.+y'

oeka isákafka weu;sjre fkdj úOdhl ckdêm;sjre njo rdcmla‍I uy;d tys§ lSh'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter