HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

ICC Cricket World Cup 2015 :Quarter-finals line-up confirmed  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

l%slÜ f,dal l=i,dk
m<uq jgh wjika

merÿfKd;a f.or hk
iqmsß 8 jgh wrUkafka

,xldj wm%sldj tlal
,nk nododf,dalh mqrd l%slÜ f,da,Skaf.a wjOdkh Èkd.;a l%slÜ f,dal l=i,dkfha m<uq ;r.jgh wo 15 iji wjika jqKd'
uq,a jgfha ta fldgfia bÈßfhkau isákakg kjiS,ka;h ´iafÜ%,shdj Y%S ,xldj yd nx.a,dfoaYhg yelsjQ w;r î fldgfia bkaÈhdj ol=Kq wm%sldj mlsia;dkh
yd ngysr fldfoõ iu;a jqKd'
ta wkqj ;r.dj,sfhka úisù .sh
rgj,a jQfha tx.,ka;h wh¾,ka;h we*a.ksia;dkh isïndífõ iafldÜ,ka;h yd tlai;a wrdì tó¾ rdcHhhs'

;r.dj,sfha B<`. iqmsß 8 jgh ms<suq¿ka msgqoelSfï l%uh fyj;a mrÈk lKavdhu ;r.dj,sfhka bj;alrjk mokñka mj;ajk w;r thg ta yd î fldgfia uq,a w. foms, yd fol &;=k foms< fhduq lr ;sfnkjd' ta wkqj ta fldgfia f;jeks ;ek ,nd.;a ,xldj yd î fldgfia fojeks ;ek ÈkQ ol=Kq wm%sldj w;r iqmsß 8 jgfha m<uq ;r.h ,nk nodod isâks kqjr§ meje;afjkq we;'

tu jgfha§ bkaÈhdj nx.a,dfoaYh iu.;a" kjiS,ka;h ngysr fldfoõjka iu.;a" ´iafÜ%,shdj mlsia;dkh iu.;a ;r.jÈkq we;'
tu jgfhka f;dark lKavdhï y;r wjika mQ¾j jghg msúfikq we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter