HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Emma Watson & Harry  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Emma Watson iy Harry l=ure w;r fma%u iïnkaOhla @


Harry Potter Ñ;%mg ud,dfõ rÛmE f,dal m%isoaO ks<s Emma Watson iy n%s;dkHfha Harry l=ure w;r fma%u iïnkaOhla we;s njg  lg l;djla me;sr hkjd' fndfyda m;a;r j, fï iïnkaOj ,sms m<ù we;s w;r Twitter ud¾.fhka fndfyda fokd Tjqkaf.a i;=g m%ldY lr ;sfnkjd'Harry l=ure iqrEmS


Emma ÿgq m%:u Èkfha  jiÛhg m;a jQ njhs mqj;a m;a i|yka lrkafka'
flfia kuq;a fï iïnkaOfhka Harry l=ure f.a fyda Emma Watson f.a m%ldYlhska lsis fohla ;ju mjid keye'Emma o fï ms<sn| lsisjla lshd ke;s kuq;a wehf.a Twitter msgqfõ fufia i|yka lr ;snqkd'
“uu ys;kafka yeu ldka;djlau rc l=ußhla' ienE l=ußhla fjkak rc l=ufrla iuÛ újdy fjkaku wjYH keye “Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter