HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Child lying on the ground hanging from pants  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ndf.g we|ka .sh l,siu orejl= t,a,S ìu jeá,d

oeka oeka w¨;a ú,dis;djla f,i fndfyda ;reKhka ;u l,siu w¢kafka há nvg;a my;skah' fufia l,siu ndf.g we| .sh ;reKhl=f.a l,sifï l=vd orejl= t,a,Su ksid orejdhs l,siuhs ìug jegqKq isoaêhla ueorg m‍%foaYfha k.rhlska
jd¾;d úh'


isoaêh fufiah';u w¢k m<Èk we÷ï w;ßka ks;ru fvksï w¢k Tyq ;uka tu l,siu w¢kafka há nvg;a my;skah' l,siu t,a,d jefgk iajNdjfhka bkak fudyq wdvïnrfhka l,siï w¢kafka ú,dis;djla f,i is;d jkakg we;'

fvksug oud we;s È. f,dl= fmdlÜ tfla Nd.hla t<shg fmak w;r fmdlÜ tl we;af;a l,siu wekao miq oKysig wÛ,a 3la muK by<skah'

Èkla Tyq nihg k.skakg hoa§ l=vd orejl= fi,a,ug fuka meñK fmdlÜ tl .ekSug l,sifï t,a,S we;af;a fkdf;areï lu ksidfjks' ta iu.u we|  isá l,siu .e,ù ta;a tlal <uhdo ìug weo jeà we;' isoaO jQ weneoaÈh ksid fofkda odyla fikÛ ueo l,siu kej; Wvg lr .;a Tyq tho w,a,d f.k Èj .sfha ,eÊcdj ord .ekSug fkdyels ksidfjks'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter