HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Wimal Weerawansa  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

mkaody fkfuhs wms ,laI myla f.kakqjd & úu,a


Bfha kqf.af.dv mej;s uyck <sh i|yd ,laI myl ckldhla meñ‚ nj úu,a ùrjxY uka;%Sjrhd m%ldY lrd'
fuu iaùug 5000 laj;a tkake;s nj;a tfia wdfjd;a ;ud
foaYmd,kfhka iuq.kakd nj;a widoa id,s ñka fmr m%ldTY lr ;snqKd'úu,aq kqf.af.dv mej;s uyskao Èkùfï <sfha§ rks,a úl%uisxy w.ue;sjrhd oebs fodaIo¾Ykhg ,la l<d' Tyq fufia lsõjd'

˜mkaodyg ,laI myla Tkak kqf.af.dv jgl,d' isßfiak ckm;s;=ud wirK fjÉp ckm;s flfkla muKhs' wo wdKavqj lrkafka rks,a úl%uisxy uy;auhs' rks,a úl%uisxy uy;auhd jdäfjkafka ckm;s jdäúh hq;= wgjeks mqgqfõ' fïl mqgq ms<sn| m%Yakhla fkfuhs' taflka fmakjd ckm;s;=udg ;sfnk ;;a;afõ'rks,a w.ue;s jqKdg ys;df.k bkafka ckm;s lsh,d' jev lrkafka rks,ag ´k úÈhg'˜


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter