HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Vidura Wickramanayaka  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ffu;‍%S tcdm isrlrefjla'' tcdmh yokafka Y‍%S,ksmh kikakhs'' ux cd;sl ixúOdhllug ;rÛ lrkjd

ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d tcdmfha isrlrefjla hhs l¿;r md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl uy;d mjihs'

Y%S,ksm cd;sl ixúOdhl ;k;=r wkjYH jqj;a wys;lr wh m;aùu je<elaùug ;uka Bg ;rÛ lrk njo ta uy;d i|yka lrhs'

tcdmh ckm;s ffu;%S isrlrejl= lr Y%s,ksm ho wC%Sh lsÍug
W;aidy lrk njo uka;‍%Sjrhd lshd isà'

‘wo foaYmd,kh úys¿jla' md¾,sfïka;= uka;%Ska nyq;rh úmlaIfha' Tjqka fydreka nj lshñka uv .ykjd' tlu fydfrlaj;a wyq jqfKa kE’ hhso Tyq jeäÿrg;a mejiqfõh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter