HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahindananda Aluthgamage  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

cúfmka yomq w¨;au fg,s kdgHh w,a,ia fldñiug hdu¨ & uyskaodkkao


w,a,ia ¥IK w,a,kjd hhs lshñka Èkm;d rEmjdyskS kd,sldj, úldYh jk m%jD;a;s oeka fg,s kdgl njg m;aj we;ehs ysgmq weu;s uyskaodkkao w¨;a.uf.a uykqjr udOHfõ§ka yd isÿl< yuqjl§
woyia m<lrñka okajd we;'
w,a,ia fyda ¥IK fldñIka iNdj ck;d úuqla;s fmruqfKa fg,s kdgHhla njg oeka m;afj,d' cúfm ;ud oeka ta fg,skdgHh wOHlaIKh lrkafka'*hs,a wrf.k tkjd bjrhla kE' ta;a *hs,aj, ;sfhk tajd bÈßm;a lr, .;a; l%shdud¾.hla kE' rEmjdysksfha hkj ú;rhs Tyq tys§ lshd isáhd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter