HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Lorry Topples in Medawachchiya : 4 Killed, 13 Injured  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


ueojÉÑfha§ fmr¿K f,dßfha
f¾,a mS,sj,g hgù
ÿïßh fiajlfhda 4la ureg

13 lg ;=jd,hs

Bfha ^9& iji wêl j¾Idj mej;s w;r;=r ueojÉÑfha§ f,dßhla fm<Sfuka isõfofkl= urKhg m;ajqKd'
ÿïßh fomd¾;fïka;=jg wh;a fuu f,dßh hdmkh olajd .ukalrñka ;snQ w;r ueojÉÑh yd mQkEj w;r biskaneiai., m%foaYfha§ mdfrka bj;g mek fmr<S fuu wk;=r isÿj ;snqKd'
f¾,amS,s mgjdf.k .uka lr ;snqK f,dßfha

wk;=r isÿjk wjia:dfõ ÿïßh fomd¾;fïka;= fiajlhska 17 fokl= .uka l<d'
 f,dßfha ;snQ f¾,amS,s j,g hgùu fya;=fjka fiajlhka isõ fokd urKhg m;aj we;'

 ;=jd, ,enQ 13 fokd wkqrdOmqr frday,g we;=<;a lr we;s w;r lsysm fokl= nrm;, ;;a;ajfha miqjk njo frday,a wdrxÑ lshhs'

ueojÉÑfha biskaneiai ., m¾j;h mduq, jx.=fõ § f,dßh fmr<S ;snQ w;r
wêl j¾Idj fya;=fjka ud¾.h ,siaiSu wk;=rg uq,hs'
hdmkhg f¾,amS,s f.khñka isáh§ fuu wk;=r isÿjQ nj;a f¾,amS,s we;=f<a ;sîu ksid wk;=ßka ydks jeäjQ nj;a fmd,sish mjikjd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter