HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Reports of CJ’s resignation false – spokesman  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

w.úksiqre wiafjk l;dj fndre & w.úksiqre m%ldYl

http://www.lankatv.mobi/gossip/Mohan_Pieris_2.jpgw.úksiqre fudydka mSßia uy;d ish Oqrfhka b,a,d wiaùug ;SrKh l< njg me;sr hk wdrxÑ ud¾. iïmq¾Kfhka wi;Hh nj w.úksiqre m%ldYl kS;S{ úfÊr;ak fldämams,s uy;d mjihs'

Bfha Èkfha § leìkÜ m%ldYl wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d i|yka lf<a w.úksiqre fudydka mSßia uy;d
ish Oqrfhka b,a,d wiaùug leue;a; m< lr we;s njhs'

w.úksiqrejrhd OQrfhka bj;aùug leue;a; m< lr we;ehs Tyq úiska w.%dud;Hjrhdg oekqï§ we;s nj rdð; fiakdr;ak uy;d mejiSh'

Bg m%;spdr olajñka kS;S{ úf–r;ak fldämams,s uy;d mejiqfõ iuyr udOH wdh;kj,ska w.úksiqrejrhd OQrfhka b,a,d wiajk njg mqj;a m< lr we;s njhs'

th iïmQ¾Kfhka wi;Hhla nj mjik ta uy;d lshd isákafka w.úksiqrejrhd tf,i OQrfhka b,a,d wiaùula fyda wiajk njg ,smshla" m%ldYhlaj;a fuf;la isÿlr fkdue;s njhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter