HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

President pays homage to Jaya Sri Maha Bodhi  

ckm;s Y%S uyd fndaëka jykafia je|mqod .kshs

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/7233/6MzEHG.jpg

ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d wkqrdOmqr ft;sydisl ch Y%S uyd fndaëka jykafia je|mqod f.k wdYs¾jdo ,nd f.k ;sfí'

fuys§ wguia:dkdêm;s mQcH m,af,.u isßksjdi ysñmdKka
jykafia m%uqL uyd ix>r;akh ch msß;a foaYkd lr ckdêm;sjrhd fj; wdYs¾jdo m< l< nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'
fuu wjia:djg jevu lr isá ñßijeáh úydrdêm;s mQcH B;,jegqkqjefõ {dK;s,l ",xldrdu úydrdêm;s mQcH <mdkdfõ Oïufcda;s hk kdhl iajdóka jykafia,d iuÛ o ckdêm;sjrhd flá ms<si|rl ksr; ù ;sfí'

fuys§ ft;sydisl ch Y%S uyd fndaêka jykafia je| mqod .ekSug meñKs isá ieoeyej;=ka iu. o ckdêm;sjrhd flá ms<si|rl ksr; jQ nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter