HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

President Maithripala Sirisena will address the nation at the Dalada Maligawa tomorrow  

kj ckm;s cd;sh weu;Su fyg o<|d ud,sÛdfõ isg

ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d fyg miajrefõ uykqjr Y‍%S o<|d ud,sÛdfõ m;a;sßmamqfõ isg cd;sh weu;Sug kshñ;j ;sfnkjd'

md¾,sfïka;= uka;‍%S rdð; fiakdr;ak uy;d mejiqfõ ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d uykqjr olajd isÿlrk ixpdrh fyg WoEik 08g fld<U ksoyia p;=ri‍%h wNshiska wdrïN lrk njhs' ta ms<sn| jeäÿrg;a lreKq oelajq md¾,sfïka;= uka;‍%S rdð; fiakdr;ak uy;d'


fyg Wfoa 8g ksoyia p;=ri%fhka r: fm< wrïNfjkjd' nKavdrkdhl iudêfha kj;a;,d mqIafmdamydr olajkjd' t;k bo,d wms kqjrg .uka lrkjd' kqjr wms o<od mqcdj lr,d oj,a 2g ckm;s;=ud cd;sh wu;,d l;d lrkjd'

 bkamiq w.ue;s;=ud;a cd;sh wu;,d l;d lrkjd' bkamiq uyd kdhl yduqÿrejka yuqùug hkjd' uu b,a,d isákjd fï rfÜ m%cd;%ka;jd§  ksoyi iy hymd,kh w.h lrk ÿIKhg yd uer n,hg ke.S isáhd jQ ck;djg fï  wÆ;a rg fï wÆ;a ixialD;sh fnod .kakg wms iu. o<od iñÿka jÈkakg huq lsh,d' kqjr mdr fomi isák ck;djg kqjr mdf¾ isg wms iu. fïlg iyNd.S fjkak lsh,d'


President Maithripala Sirisena will address the nation tomorrow at 2.00 pm Sri Dalada Maligawa in Kandy. The motorcade that carries the President and the Prime Minister will leave the independence square in Colombo  at 8.00 am. They are scheduled to stop at Horogolla and pay floral tribute to the Bandaranaike monument.


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter